Laatste Nieuws

Groene Raad is opgericht

Afbeelding invoegen

Zie hier de  afspraken: Groene Raad ovk2018 (1).pdf

Voor meer info over de Groene raad zie de ledenbrief van december op deze website onder kopje Nieuwsbrieven.

Natuurfotopresentatie op donderdag 8 februari: zie Agenda 2018

Afbeelding invoegen

 

 De nieuwe Sterna is bezorgd:

Afbeelding invoegen

 

 

Natuuronderhoud in Ouddorp door de NLGO

 

 Afbeelding invoegen

Wil je eens een ochtend lekker in de natuur werkzaam zijn?  

 Zie hier ook het schema van de komende activiteiten

Terreinbeheer

De activiteiten vinden steeds plaats op de laatste zaterdag van de maand. De juiste plaats en werkzaamheden zullen op de site van de vereniging worden vermeld. Ook in de lokale kranten zal dit worden gepubliceerd. Hou dus dit goed in de gaten. De natuurwerkdagen starten steeds om 8.30 uur en duren tot 13.00 uur. 

 

Activiteiten op:

Zaterdag 30 december:                opknappen van de poel bij de Vliegers in Middelharnis

Zaterdag  27 januari:                     opknappen van de poel bij de Vliegers in Middelharnis (vervolg)

Zaterdag  24 februari:                   wilgen knotten aan de Blomweg te Ouddorp

Zaterdag  10 maart:                        opknappen oeverrand in de Scheelhoek in kader van NL-Doet

 

De maandaggroep van de NLGO (de Vliegende Brigade) is om de veertien dagen actief op verschillende locaties op het eiland. Aanmelden voor deze groep kan bij Cees Appel of Krijn Tanis. De werkzaamheden startten steeds om 8.30 uur en eindigen rond de klok van 15.00 uur.

 

Activiteiten op oa:

Dinsdag 2 januari:           schelpenbanken herstellen in het Haringvliet (bij goed weer) anders werkzaamheden in de Kleistee

Maandag 15 januari:      snoeiwerk in het Belevingsbos van de NLGO in Den Bommel

Maandag  29 januari:     werkzaamheden in de boomgaard van de Kleistee

Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij: Kees van t Zelfde 485566 of  Cees Appel 681105 en op www.nlgo.nl.

 

 

Nieuwe folder NLGO: nlgo FOLDER 2018 janb.pdf

 

De nieuwe Sterna IS  BEZORGD. 

 

 

 Afbeelding invoegen

 

DE NLGO gaat samen met de KNNV en het IVN een cursus zoogdieren organiseren

Het bestuur wil graag dat er een nieuwe werkgroep zoogdieren komt en hoopt, dat cursisten na de cursus mee willen werken aan een werkgroep zoogdieren voor Goeree-Overflakkee. Klik hier voor meer info:   zoogdierenwerkgroep

 

 

 

 

 Afbeelding invoegen

 

Nieuwe folder is uit van de Christoffelwandelroute

 

Zie hier het verslag uit Eilandennieuws over de opening: Christoffelroute

Deze folder is gratis te bestellen via de website

 

Kijk  hier voor de opening van de route : Agenda 2017

 Afbeelding invoegen

 Afbeelding invoegen

 folder Christoffelroute.pdf

 

 

Afbeelding invoegen

 

 

 Afbeelding invoegen

 

 

 

 

Het burgerinitiatief OKRR wordt een werkgroep van de NLGO

 Afbeelding invoegen

Klik hier voor meer informatie: Bestuur en Werkgroepen

Zie ook de laatste Nieuwsbrief: 2017Nieuwsbrief extra

 

 

De nieuwe Sterna is uit

Afbeelding invoegen

 Klik hier voor meer info over de zeearenden: Artikel Zeearenden in de Delta

 Vol inschrijving gesloten

Donderdag 26 januari 2017 om 20.00 uur in de Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp

 Afbeelding invoegen

Presentatie door Jacques van de Neut boswachter van de Biesbosch.

 Afbeelding invoegen

De laatste jaren is er 2000 hectare nieuwe Biesboschnatuur gerealiseerd.

Dit heeft enorm veel positieve gevolgen gehad. Op delen die zich spontaan ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) mogelijkheden voor karakteristieke pioniersvegetaties met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooienkruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen worden regelmatig purperreiger, lepelaar, kleine- en grote zilverreiger gezien. Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paartje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nota bene nog een koppel bij! Twee paar broedende zeearenden in hetzelfde gebied; een unicum voor ons land.  Zie ook het artikel elders in dit blad.

 In 2016 vestigde zich er zelfs een paartje broedende visarenden! Het eerste paartje op Nederlandse bodem was een feit. Op diverse, aangelegde zandplaten broeden thans kleine plevier, kluut, visdief en zwartkopmeeuw. Met het ontwikkelen van de vegetatie zal het aantal broedparen van deze dynamische kustvogels weer geleidelijk afnemen. Tijdens de trekperiode fourageren en pleisteren er talloze steltlopers zoals: groenpootruiters, bosruiters, watersnippen, tureluurs en grutto's.

Jacques heeft dit allemaal van nabij meegemaakt, want hij werkt al 40 jaar in dit gebied in dienst van Staatsbosbeheer. Bovendien is hij een goede natuurfotograaf, die zijn verhaal kan illustreren met mooie foto’s.

 

 

Gratis voor leden van de NLGO, niet-leden betalen 5 euro. Aan de zaal betalen

Aanmelden verplicht via de website:klik hier:  Aanmelden

 

 

 Excursie naar de strandhaak van de Kwade Hoek

 

Afbeelding invoegen

 

Zaterdag 28 januari 2017 om 9.30 uur vertrek bij het parkeerterrein van de Kwade Hoek aan de Oostdijkseweg te Goedereede.

Deze activiteit organiseren we samen met het IVN Goeree-Overflakkee.

 

Dit gebied is alleen buiten het broedseizoen te bezoeken en in de winter is de kans groot, dat er veel vogels zijn. Dat belooft dus een mooie wandeling te worden. Laarzen zijn zeer aanbevolen, omdat het water rondom deze tijd hoog kan staan. Zorg ook voor warme en winddichte kleding.

De wandeling duurt ongeveer tot 12.30 uur. Bij de start zorgen wij voor koffie met iets lekkers erbij. Vergeet je verrekijker niet! Voor de wandeling is een redelijke conditie wel gewenst. Graag vooraf opgeven bij Anne Marijke Elema via amelema@hetnet.nlof 0187-486945.

 

 

 

 

 

 

 

Publicatie in het blad Over Flakkee

 

 Afbeelding invoegen

 

 

 

 

 


 

 De nieuwe Sterna is uitgekomen, de leden hebben het tijdschrift intussen gekregen

 Afbeelding invoegen

 

Zie hier een artikel uit dit blad

Afbeelding invoegen

 

 Afbeelding invoegen