Archief van activiteiten

 

Opening Christoffelwandelroute zaterdag 29 juli 2017 
 

 

Uitnodiging opening Christoffel wandelroute 

 

 

 

Namens de NLGO nodig ik u uit om aanwezig te zijn bij de opening van de Christoffel wandelroute op zaterdagmiddag  29 juli a.s. op de Hofstede Lust en Last Kokseweg 4 te Sommelsdijk.

 

Programma

 

Vanaf 14.00 uur staat er in de boomgaard  koffie klaar met wat lekkers.

 

14.30 uur: Welkom door Jan Baks, er zullen wat beelden vertoond worden van het gebied.

 

14.45 uur: Wicher Pen, boswachter van SBB,  vertelt over de betekenis van de dijken voor de natuur.

 

15.00 uur Hein Mijs vertelt over zijn jeugd in dit gebied.

 

Daarna is er een ingekorte wandeling langs de dijk naar het bankje en het bord. Onderweg passeren we de oude grens Holland/Zeeland.

 

Bij terugkomst  is er een drankje in de boomgaard.

 

U bent van harte uitgenodigd!

 

 

Met vriendelijke groet

 

Jan Baks

Voorzitter NLGO

    

 

NLdoet actie in de Scheelhoek

 

 

Zaterdag 11 maart is er weer de landelijke NLdoet dag. Ook de Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee (NLGO) doet hieraan mee. In de Scheelhoek te Stellendam gaat de vereniging de opslag langs het Haringvliet weghalen. Door deze opslag is er geen ruimte meer voor de kustbroedvogels.  De Scheelhoek is eigendom van Natuurmonumenten. Een mooie kans om de Scheelhoek ook eens van binnenkant te zien en tegelijk lekker in de natuur te werken. We verzamelen in de werkschuur van Natuurmonumenten in de Scheelhoek om 8.30 uur en hopen om 13.00 uur weer te stoppen. Aanmelden en de exacte locatie via de site www.nldoet.nllocatie Stelledam –Scheelhoek. Verdere info bij Kees van t Zelfde 01897-485566 Of Cees Appel 0187-681105


 

Afbeelding invoegen

   
   

 

 

 

 


 

 

 

2017 wat is geweest 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING / JAARVERGADERING NLGO

donderdag 13 april 2017

DIEKHUUS MIDDELHARNIS

 

19.30-22.00 UUR

Zaal open om 19.00 uur,koffie,thee bij ontvangst.

 

Agenda:

 

19.30    Opening en mededelingen Jan Baks.

 Afbeelding invoegen

19.40    Presentatie door Gerard Litjens, directeur van het bureau Stroming. Dit bureau voor Natuur en Landschaps- ontwikkeling werkt mee aan de realisatie van het Droomfondsproject, als adviseur van Wereld Natuur Fonds. De presentatie gaat over het natuurherstel in  de monding van het Haringvliet en is een project van zes natuurorganisaties. Zie: http://www.haringvliet.nu

 

20.30    Pauze, consumptie voor eigen rekening in het café.

 

20.45    Start Jaarvergadering.

 

1.         Verslag van de ALV 21-04-2016*.NOTULEN ALV 04-16.doc

2.         Jaarverslag 2016 en toelichting door de voorzitter Jan Baks. Jaarverslag 2016.pdf

3.         a. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 ter goedkeuring.

b. Vaststelling minimum contributie 2018.
4.         a.Verslag van de kascontrolecommissie, dhr. W. Jumelet en dhr. B. Schier.
            b. Voorstel goedkeuring jaarstukken.

c. Voorstel tot verlening van kwijting aan het bestuur.

d. Benoeming leden kascontrolecommissie 2017.

5.         Verslagen werkgroepen 2016* en voorstellen nieuwe werkgroep OKRR

6.         Verkiezing bestuursleden.

a. Voorstel: benoeming Jan Baks als voorzitter.

b. Voorstel: benoeming Ed van Wijk als secretaris.

c. Aftredend: Hendrik Baas.

d. Aftredend en herkiesbaar Ria de Graaf.

e. Aftredend en herkiesbaar Hugo Schöne.

 

Hendrik Baas is sinds vorig jaar teruggetreden als voorzitter en heeft nu aangegeven terug te willen treden als bestuurslid i.v.m. drukke werkzaamheden. Het bestuur stelt voor Jan Baks te benoemen als voorzitter,  sinds vorig jaar heeft hij deze functie al  waargenomen. Bij goedkeuring van bovenstaande voorstellen bestaat het bestuur uit de volgende personen (met tussen haakjes het jaar van (her)verkiezing) : Jan Baks, voorzitter (2016), Bert Teune, penningmeester (2015), Ed van Wijk, secretaris (2017) , Ria de Graaf (2017), Hugo Schöne (2017), Jaap de Bonte (2016).

 

7.         Speerpunten en activiteiten 2017, voorzitter Jan Baks Visie voor 2017.pdf

8.         Rondvraag en sluiting.

 


 

 

 

 

Bezoek aan de strandhaak van de Kwade Hoek.

 

Op zaterdag 28 januari verzamelde zo'n 20 leden van NLGO en/of IVN Goeree-Overflakkee zich op het parkeerterrein van de Kwade Hoek. De camper van Jan Baks, onze gids, diende als heuse koffiecorner waar de deelnemers dankbaar gebruik van maakten. Warme koffie of thee met een stroopwafel gaat er meestal wel in en is een lekkere start voor de wandeling naar de strandhaak.

Afbeelding invoegen

De strandhaak is een goede plek om bijzonder vogels te kunnen zien. Eigenlijk zijn alle vogels bijzonder, maar gisteren was hier een Sneeuwgors gespot en die zie je niet iedere dag. Zouden we die ook nu te zien krijgen? Net over de zeedijk begon de wandeling al goed met drie reeën, die net als wij verrast waren. Toch renden ze snel weg, veilig het struikgewas in. De paden waren goed begaanbaar, maar laarzen zijn toch prettig voor de meer slikkerige stukken.

Afbeelding invoegen

Op een zandbank lagen een stuk of 15 Grijze zeehonden. Onder hen zaten ook enkele jongen. In tegenstelling tot de Gewone zeehond, zijn de jongen van de Grijze zeehond wit en worden ze in de winter geboren. Ze bleven rustig liggen en lieten de belangstelling zich wel bevallen. Verder onderweg naar de strandhaak werden nog Bergeenden, een Drieteen strandloper, een Tureluur en enkele Kraaien gespot. Bij het puntje van de strandhaak aangekomen zagen we een gors. Nee, helaas geen Sneeuwgors, maar wel een mooie Rietgors. In het lage water zaten onder andere Grauwe ganzen en andere steltlopers, maar door de afstand en het tegenlicht was het lastig om te zien, wat nu wat was. Ach, het was een prachtig gezicht en het krekenlandschap maakt het sowieso bijzonder.

Afbeelding invoegen

De terugweg had nog een educatief tintje; het vinden van zo veel mogelijk verschillende soorten schelpen. De volgende soorten werden gescoord; Kokkel, Amerikaanse zwaardschede, Tepelhoorn met Heremietkreeft, Wulk, Nonnetje, Amerikaanse boormossel, Japanse oester, Platte oester, Mossel, Otterschelp, Grote strandschelp en Tapijtschelp. Andere bijzondere vondsten waren een rogge-ei en schilden van de Zeeklit.

 Afbeelding invoegen

Al met al weer een mooie tocht door de altijd prachtige Kwade Hoek en een mooie samenwerking tussen NLGO en IVN Goeree-Overflakkee

 

 

 

Natuuronderhoud in Ouddorp door de NLGO

 Afbeelding invoegen

 

Niets te doen of je wil eens lekker buiten bezig zijn? Kom ons dan helpen op de natuurwerkdag van de Natuur en Landschaps Vereniging Goeree-Overflakkee (NLGO). Op zaterdag  28 januari worden er weer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan Natuurele­menten. Deze activi­teiten worden georga­niseerd door de werk­groep terrein­be­heer van de vereni­ging.

De activiteiten zijn deze keer in Ouddorp. De werkzaamheden zijn in het z.g. Bunker­bos aan de Hofdijkseweg, eigendom van Natuurmonumenten. De bedoeling is zaterdag de bestaande poel schoon te maken en het hout erom heen te verwijderen. Tevens zal er een Elzensingel worden afgezet.

Op deze actiedag van de Vereniging kunnen we weer veel hulp ge­bruiken. Een ieder die iets voor het behoud van de natuur­elementen wil doen of eens lekker buiten bezig wil zijn, kan ons daar a.s. zaterdag bij helpen. Handgereedschap en motorzaag zijn aanwezig. We starten om 8.30 uur en proberen rond 13.00 uur weer te stoppen.

Het Elzenmeet perceel is te bereiken via de provinciale weg rich­ting Ouddorp, afslag "Stranden" vervolgens en de eerste weg rechts. Dit is de Hofdijkseweg.  Daarna even na de tweede weg links,  bij nr 49, het terrein op. Hier mogen we parkeren.

Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij: Kees van t Zelfde 485566 of  Cees Appel 681105 en op www.nlgo.nl.

 

 

VOL inschrijving gestopt

 
  Presentatie op donderdag 26 januari
 
  

 

  Natuurontwikkeling in de Biesbosch; van boerenland naar waterland

 

 

  door Jacques van der Neut boswachter van Staatsbosbeheer in de Biesbosch

 

  Klik hier voor meer info:Laatste Nieuws

 

  Afbeelding invoegen

 

 
   Wandeling op zaterdag 28 januari naar de Kwade Hoek
 
Afbeelding invoegen
 
 Klik hier voor meer info:Laatste Nieuws

 

2016 Wat is geweest tot nu in 2016

 

 2016 Activiteiten 2016

 

 
Wat waren de activiteiten in 2015  
 
 
Wat waren de activiteiten in 2014 
 Mei t/m Sept 2014 
 
    

Wat waren de activiteiten in 2013.

 Jan/febr/maart

  April,mei,juni
 
  sept/dec 2013

Wat waren de activiteiten in 2012

Februari/Maart 2012 ,
april 2012 ,Mei 2012,
September 2012,Nov 2012