Bestuur


Het bestuur bestaat uit onderstaande leden:


Jan Baks voorzitter Goedereede
Ed van Wijk, secretaris Goedereede
Bert Teune, penningmeester Goedereede  
Ria de Graaf, Sommelsdijk,ledenadministratie
Hugo Schone lid Goedereede
Jaap de Bonte  lid Stad aan t'Haringvliet
 


Missie
De Vereniging stelt zich tot doel te ijveren voor het milieu op Goeree-Overflakkee, met name voor behoud en versterking  van de (bijzondere) natuur en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse delta.
Om dit doel te bereiken heeft de vereniging een aantal werkgroepen opgericht, die zich bezig houden met eigen aandachtsgebieden. Het bestuur zorgt samen met de co÷rdinatoren van deze werkgroepen voor de samenhang tussen alle activiteiten.
E-mail: info@nlgo.nl  


Postadres: Postbus 170, 3240 AD Middelharnis
 
Voor statuten klik hier;Statuten NLGO 130215.pdf
Onze visie klik hier:Visie Natuur en Landschap Goeree Overflakkee versie ledenvergadering 2013.docx
 
Behalve het bestuur zijn er een aantal werkgroepen, u kunt zich als lid aanmelden voor een werkgroep
 
 
De werkgroepen


Grote stern een broedvogel in de Grevelingen.
 
1)De Vogelwerkgroep 
 

De Vogelwerkgroep organiseert en verzorgt vogeltellingen  en broedvogelinventarisaties op Goeree-Overflakkee.
Verder is er  een kerkuilenwerkgroep en verzorgt zij  het weidevogelbeheer. De telgegevens worden doorgegeven aan het SOVON. http://www.sovon.nl
Enkele leden van de vogelwerkgroep zijn namens "Vogelbescherming Nederlandö wetlandwacht,
o.a. voor het Haringvliet en de Voordelta.
Krijn Tanis  Ouddorp, co÷rdinator: 0187 681045    email:  vw@nlgo.nl.

Roofvogel- en uilenshows

Zoals jullie weten zijn Vogelbescherming, WRN, Kerkuilenwerkgroep Nederland, STONE, Oehoewerkgroep Nederland en de Werkgroep Slechtvalken al een tijd actief om de wildgroei aan roofvogel- en uilenshows aan de kaak te stellen. Vooralsnog doen we dat vooral door voorlichting te geven aan het grote publiek. Hiervoor is een rapport gepubliceerd die de schaduwzijden van deze shows benoemd, zijn artikelen geschreven en is een flyer ontwikkeld. Van veel vogelwerkgroepen weten we inmiddels dat ze ons hierin steunen en verscheiden werkgroepen gaan zelfs actief flyeren en proberen dergelijke shows uit hun werkgebied te weren. Daarnaast vragen we de steun (in naam) van alle organisaties die het met ons eens zijn. Inmiddels weten we ons gesteund door meer dan 100 werkgroepen , en andere organisaties. Zie hier voor meer informatie, het rapport, de downloadbare flyer en de groeiende lijst met  organisaties die ons hierin steunen: www.vogelbescherming.nl/roofvogelshows.


 
 2)De Plantenwerkgroep
 
 
De Plantenwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van de flora van de verschillende landschapselementen op het eiland. De gegevens worden doorgegeven aan FLORON. http://www.floron.nl
Clarie Tanis Ouddorp, co÷rdinator: 0187 681045


 
 3)De werkgroep Terreinbeheer
 
De werkgroep Terreinbeheer is actief in het onderhoud van kleine landschapselementen
 
Er zijn 2 werkgroepen actief
 
Klik hier voor meer informatieWerkgroep Natuuronderhoud NLGO
 
De Groene Motor; De Groene Moter
 
 
  

 
4)De werkgroep Planologie
 
De werkgroep Planologie en Beroepschriftenricht zich op de ontwikkelingen op het eiland die naar voren komen in de streek- en bestemmingsplannen. In toenemende mate zijn de leden van de vereniging betrokken bij de voorbereidingen van deze plannen. Zo nodig maakt de vereniging bezwaar tegen ontwikkelingen waarbij natuur en landschap op het eiland in het gedrang komen.
Jos Hendriks Achthuizen, co÷rdinator: 0187 641671


In 2011 hebben we een actie gevoerd om de weidevogels in de Polder de Oude Oostdijk te beschermen, de vogelstand gaat hier erg achteruit. Deze actie heeft succes gehad er zijn afspraken gemaakt met enige locale boeren om de vogels beter te beschermen
 

 5) De werkgroep Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, afgekort als OKRR

 Afbeelding invoegen

 Deze werkgroep strijdt voor het behoud van de kwaliteit van het landschap op de Kop van het eiland
 
 
 
  Klik hier voor het persbericht: persbericht OKRR NLGO 13-1-2017.docx
 
  Klik hier voor de website van deze werkgroep:  http://www.ouddorpkustruimterust.nl/nieuws.php
 
 Door het bijzondere karakter van deze werkgroep zijn er afspraken binnen het bestuur hierover gemaakt:samenvoeging OKRR NLGO_1.docx