Op deze pagina kunt u zich  opgeven voor een lezing of excursie of als u lid wilt worden van de vereniging
Ook voor een opmerking of vraag kunt u deze pagina gebruiken
 

Bent u erin ge´nteresseerd de vereniging daadwerkelijk te steunen of mee te werken aan de activiteiten van onze vereniging, nieuwe activiteiten te ontwikkelen die passen
binnen onze doelstelling of door uw lidmaatschap de draagkracht van de vereniging te versterken, dan kunt u contact opnemen door een e-mail  te sturen.
De minimum contributie is vastgesteld op een bedrag van  € 15,00 per jaar.  
Ons rekeningnummer is:NL39 RABO 0140 9079 55 t.n.v Vereniging voor Landschap en Natuurbescherming
 
Leden krijgen 3 maal per jaar het tijdschrift ''Sterna '' opgestuurd.
Excursies en ledendag zijn gratis

U kunt  zich via onderstaand formulier aanmelden voor een lezing /excursie/cursus/workshop/lid worden
In het vakje opmerkingen graag vermelden voor welke cursus of lezing.
U krijgt een bevestiging.