Bestanden / Downloads

Bestand Downloaden
ZienswijzeOuddorpDuin - 2016 Zienswijze wijzigingsplan OuddorpDuin
Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Ouddorp-Duin (428).pdf
Zienswijze Pallandtpolder - 2017Zienswijze Pallandtpolder
2017_07_26_Zienswijze NLGO_zonnepark Van Pallandtpolder.pdf
Visie 2017 - Visie 2017
Visie voor 2017.docx
Visie 2017 - 2017visie 2017
Visie voor 2017.pdf
Smient -
NMfZH_beroepschrift_smienten_20158_06_19.pdf
Rapport Kansrijke dijken - 2016Rapport Kansrijke dijken G-O
Rapport over kansrijke dijken 2016.docx
Natuurwerkdag2015 - 2015Natuurwerkdag Kleistee
Natuurwerkdag in De Kleistee (1).docx
Jaarverslag 2016 - Jaarverslag 2016
NOTULEN ALV 04-16.doc
Financien - 2016Financien jaarvergadering
2015 Jaarrekening definitieve versie.docx
2018Zienswijze Peperstraten - 2018Zienswijze grondstort Peperstraten
2018_07-27_Ziensw verw_schrift Van Peperstr tegen Hhb GGO (1).pdf
2018Zienswijze Dirkdoenseweg - 2018ZienswijzeDirkdoenseweg
2018_02_03 Dirkdoensweg 33 zienswijze_getekend.pdf
2018smient - 2018smient
NMfZH_beroepschrift_smienten_20158_06_19_1.pdf
2018OKRRachtergrondinfo - 2018OKRR achtergrondinfo
OKRR achtergrond informatie bij nieuwsbrief 14 (1).pdf
2018OKRR2 - 2018OKRRnieuwsbriefmei2018(1)
OKRR Nieuwsbrief 14 (1).pdf
2018OKRR - 2018OKRR
OKRR Nieuwsbrief 14.pdf
2018Notulenjaarvergadering2017 - 2018Notulenjaarvergadering2017
2018Notulen ALV 13-04-2017.doc
2018Jaarverslag2017 - 2018Jaarverslag2017definitief
2018 Jaarverslag 2017 def.docx
2018Jaarvergaderingagenda - 2018agendajaarvergadering
1.0. Agenda ALV 12-04-18.doc
2018Jaarvergadering - 2018Jaarvergadering
2018NLGO Agenda ALV 12-04-18.pdf
2018Huishoudelijkreglement - 2018Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement NLGO 2018a.docx
2018Groeneraad - 2018Afspraken Groene Raad
Groene Raad ovk2018 (1).pdf
2018BriefGemeente - Brief aan gemeente over ruimte voor ruimte
2018_01_08_Brief Aan Raadsleden Compensatielocaties.pdf
2018begroting - 2018Begroting
2017 Jaarrekening .docx
2018AgendaJaarvergadering - 2018Agenda jaarvergadering
1b. Agenda ALV 12-04-18.doc
2017ZienswijzeBrouwerseiland2 - 2017Zienswijze Brouwerseiland2
Vogelwacht zienswijze ontw.best.pl. Brouwerseiland.doc
2017Zienswijze Krammer - 2017ZienswijzeKrammer
2017_10_18_Zienswijze ontw-aanw besl N2000 Krammer-Volkerak-Zoommeer.pdf
2017Zienswijze Brouw - 2017 Zienswijze Brouw
2017_11-28 Brouw zienswijze_ondtknd.pdf
2017samenwerking NLGO_OKRR - 2017samenvoeging NLGO&OKRR
samenvoeging OKRR NLGO_1.docx
2017Krammer3 - Telgebied Vogels Krammer
Krammer-West telgebieden.jpg
2017Krammer2 - Telgegevens Vogels
Telgegevens relevante soorten.docx
2017Krammer1 - Zienswijze beroepsvisserij Krammer
2017-05-01 Krammer1.doc
2017Klarebeek - 2017Klarebeek
2017Klarebeek.pdf
2017jaarverslag2016 - 2017jaarverslag2016
Jaarverslag 2016.pdf
2017GroeneRaadafspraken - 2017GroeneRaad afspraken
2017Groene Raad versie 3 december 2017.docx
2017GroeneRaad - 2017Persbericht GroeneRaad
PERSBERICHT GR 3dec.docx
2017FolderNLGO - 2017Nieuwe Folder NLGO
nlgo FOLDER 2018 janb.docx
2017FolderNLGO - 2017FolderNLGO
nlgo FOLDER 2018 janb.pdf
2017Christoffel - Opening Christoffelwandelroute
christoffelroute.pdf
2017Brouwerseiland - 2017Zienswijze bestemmingsplan Brouwerseiland
p170106 zienswijze brouwerseiland (e-mail).pdf
2017afspraken werkgroep OKRR - 2017 afspraken OKRR en NLGO
samenvoeging OKRR NLGO.docx
2017 Persbericht OKRR - 2017 Persbericht OKRR
persbericht OKRR NLGO 13-1-2017.docx
2017 Folder Christoffelroute - 2017 Folder Christoffelroute
folder Christoffelroute.pdf
2017 eurobirdwatch - Eurobirdwatch
EBW2017 persbericht vwg NLGO.docx
2016ZienswijzeBomenkapKrammer - 2016Zienswijze Bomenkap Krammer
2016_10_14_Standpunt Bomenkap Krammer Dijk brief aan WSHD_getekend.pdf
2016Vogelweek - 2016Vogelweek
Persbericht Vogelweek vooraankondiging 2016_1.docx
2016Vogelweek - 2016Vogelweek
Persbericht Vogelweek vooraankondiging 2016.docx
2016TellingwinterfebrVerslag - 2016TellingWinterfebrverslag
Telverslag 2016-02.pdf
2016Telling febr winter - 2016TellingWinterfebruari
2016-02.pdf
2016Ledenbriefmaart - Ledenbrief Maart 2016
Extra ledenbrief Maart 2016.pdf
2016Jaarverslag2015 - Jaarverslag 2015
2015 Jaarverslag NLGO (2).docx
2016 Zienswijze Oostdijkseweg - Zienswijze Oostdijkseweg
bezwaarschrift11juli2016NLGO.pdf
2016 Duurzaam onderhoud waterbergingsgrebieden - 2016 Duurzaam onderhoud waterbergings gebieden
Brief aan VV van het WSHD over waterbergingsgebieden_1.pdf
2015Telverslag wintervogelsmaart2015 - 2015 telverslagwintervogeltellingmaart 2015
maart 2015.pdf
2015GemeenteHandhavingILT - Brief Handhaving Sluiskreek ILT
Handhavingsbesluit ILT verontreiniging perceel Sluiskreek-23-10-2015.pdf
2015Gemeentehandhaving - 2015Brief handhaving Sluiskreek
Besluit Gem GO tot handhaving stort Sluiskreek 28-10-2015.pdf
2015Gemeente2 - In gebreke stelling Gemeente
Brief in gebreke stelling ILT 08-10-2015 .doc
2015Gemeente1 - 2015 Brief gemeente
Brief in gebreke stelling Gemeente 08-10-2015 .doc
2015AfschietenVogels - 2015afschietenVogels
Protest afschieten vogels.docx
2015AfschietenVogels - 2015Protest afschieten Vogels
Protest afschieten vogels_1.docx
2015 Zienswijze Voordelta - 2015 Zienswijze Ontwerp beheerplan Voordelta
2015 ziensw beheerplan voordelta.pdf
2015 Wintervogeltelling - 2015 Wintervogeltelling januari
2015 wintervogeltelling januari.pdf
2015 telverslag wintertelling - 2015 telverslag wintervogeltelling
verslag feb 2015.pdf
2015 Statuten - 2015 Statuten
Statuten NLGO 130215.pdf
2015 Sluiskreek - Verslag Sluiskreek 2015
Milieubescherming vraagt een lange adem-Sterna 1-2015.pdf
2015 ChronologieGrondstort Sluiskreek - 2015Chronologie Grondstort Sluiskreek
_Chronologie grondstort Sluiskreek Oude Tonge-website.pdf
2014Wintervogeltelling - 2014 Wintervogeltelling
december 2014.pdf
2014Agenda Zoogdierenwerkgroep 2014 - Agenda Zoogdierenwerkgroep 2014
Agenda NLGO Zoogdieren werkgroep 2014.docx
2014 Zienswijze K/Z/G - Zienswijze Krammer/Zoommeer/Grevelingen
2014 zienswijze RGV 051214.pdf
2014 Wintervogels 2014/2015 - Wintervogeltelling okt 2014
oktober.pdf
2014 Windpark Krammer - Zienswijze Windpark Krammer
ziensw Ontwbesl windpark Krammer 151014.pdf
2014 Volkerak-Zoommeer - Grevelingen,Volkerak-Zoommeer
Zienswijze Ontw RGV def 29-11-2014.pdf
2014 Vogeltelling November - 2014 Vogeltelling November 2014
2014 Vogeltellingnovember.pdf
2014 Visie NLGO - Powerpoint Visie NLGO
Visie Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee.pptx
2014 Slikken van Flakkee - Publicatie Natuurfotopassie Slikken van Flakkee
NFP 8_Flakkee.pdf
2014 Ruimte/Mobiliteit - Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit
zienswijze Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit Z-H 2014-02-17.pdf
2014 Rede Kees de Kraker - Rede Kees de Kraker
Krijn Tanis.docx
2014 Krammer - Zienswijze Ontwerp besluit Windpark Krammer
ziensw Ontwbesl windpark Krammer 151014_1.pdf
2014 KEES DE KRAKER -
Kees de Kraker.docx
2014 Kappen Bomen Tonisseweg Oude T - Kappen Bomen Tonisseweg
Kappen bomen Tonisseweg OT 031114.pdf
2014 Haaymete - Haaymete
Brief vernietiging Haaymete Klarenbeekseweg ontvangst bewijs.pdf
2014 Bomen Oudelandseweg - Bomen Oudelandseweg
Kappen bomen Oudelandseweg Oude Tonge 031114.pdf
2013Jaarverslag NLGO 2013 - Jaarverslag NLGO 2013
2013 Jaarverslag NLGO(versie1).docx
2013 WintervogeltellingJan - Wintervogeltelling 2012-2013 januari 2013
januari (2).pdf
2013 Visie NLGO 2013 - Visie NLGO maart 2013
Visie Natuur en Landschap Goeree Overflakkee versie ledenvergadering 2013.docx
2013 Sovon Nieuwsbrief - Sovon Nieuwsbrief Wintervogeltellingen
SovonberichtWintervogeltellingen.pdf
2013 Jaarvergadering notulen2013 - 2013 Notulen jaarvergadering
Notulen ALV.doc
2012WintervogeltellingNov - 2012 Wintervogeltelling November
2012WintervogeltellingNOV.pdf
2012 wintevogeltelling okt 2012 - Wintervogeltelling okt 2012
Telling okt.pdf
2012 Wintervogeltellingen 2011-2012 - Eindverslag vogeltellingen 2011-2012
eindverslag.pdf
2012 Wintervogeltellingdec - 2012-2013 Wintertelling vogels december
december_1.pdf
2012 Wintertelling januari 2012 - Wintertelling januari 2012
Wintertelling Vogels 2011-2012.pdf
2012 Wintertelling febr 2012 - Wintertelling vogels febr 2012
telverslag feb 2012.pdf
2012 Vogelatlas Sovon2012-2015 - Er komt een nieuwe atlas van de vogels van Nederland,dit stuk bevat een handleiding hoe er wordt geteld
Atlas-handleiding2012tot.pdf
2012 Notulen ledenvergadering 2012 - Notulen Ledenvergadering 22 maart 2012
Notulen Algemene ledenvergadering 2012.doc
2012 Notulen jaarvergadering 2012 - Notulen jaarvergadering
Notulen Algemene ledenvergadering 2012.pdf
2012 Nieuwsbrief watervogeltellingen - Nieuwsbrief watervogeltellingen 2011-2012
watervogeltellingen_2012_01.pdf
2012 Kierbesluit eind 2012 - Brief Kierbesluit 2012
uitvoering besluit beheer haringvlietsluizen (kierbesluit) 7-12-12.pdf
2012 Grote stern verslag 2012 - Grote Stern verslag van Kees de Kraker
Grevelingenverslag 2012 - Grotesterngedeelte.pdf
2012 Folder april 2012 - De nieuwe folder van het NLGO april 2012
folder NLGO 16april 2012.docx
2012 Excursie zandwallen 15 sept 2012 -
Excursie in het zandwallengebied rondom en op de_Kleistee.docx
2011 Wintertelling Vogels okt 2011 - Alle vogels , die in okt 2011 zijn geteld en dit vergeleken met oktober van andere jaren
oktober 2011.pdf
2011 Wintertelling Vogels dec 2011 - Wintertelling vogels december 2011
december.pdf
2011 Vogeltelling november 2011 - Vogels geteld in november 2011 en dit vergeleken met andere novembermaanden in vorige jaren
SFIN11121309410.pdf
2011 Vergraving Duinlandschap - Handhaving beleid ruimtelijke ordening recreatie gebied Westhoofd
post-10-83186-Gemeente_Goedereede_RO.pdf
2011 Telling Trekvogels 2011 - Verslag van de trekvogels, die in 2011 langs de kust van Goeree vlogen
Trekvogeltelling 2011.docx
2010 Telling trekvogels 2010 - Telling trekvogels 2010
Trektellen op Goeree 2010 2e verse.doc
2010 Avifauna 2010 - Avifauna van Goeree-Overflakkee 2010
Avifauna 2010.pdf