2017Nieuwsbrief extra

 

Beste Leden van de NLGO

De NLGO heeft, momenteel,  een vijftal werkgroepen: Vogelwerkgroep, Plantenwerkgroep, Werkgroep Terreinbeheer, Werkgroep Planologie en Beroepschriften  en Zoogdierenwerkgroep. Nieuwe leden, voor deze werkgroepen,  zijn nog steeds welkom!

Nu heeft een aantal leden van de NLGO een burgerinitiatief OuddorpKustRuimteRust gestart. Dit heeft veel bewoners van de Kop van Goeree  gemobiliseerd.
Dit burgerinitiatief wil nu de zesde werkgroep worden van de NLGO. Er zijn gesprekken gevoerd met het bestuur om het een en ander vorm te geven. Onze afspraken kunt u vinden op
www.nlgo.nl.  Klik op Bestuur en Werkgroepen en u vindt de informatie.
Over het ontstaan van deze Werkgroep willen we onderstaand persbericht publiceren. Op de jaarvergadering kunt u hierover natuurlijk vragen stellen, maar per e-mail mag natuurlijk ook.

_JMB8720_1_2_tonemappeda.jpg

Persbericht

Versie 13-1-2017

 

Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) dat strijdt voor het behoud van de kwaliteit van het landschap op de kop van het eiland wordt een werkgroep binnen de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO).

 

U kent het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust ongetwijfeld o.a. van de informatieavond in de Dorpstienden waarin wij uitleg gaven over de nieuwe recreatie bebouwing zoals Punt West, Duynhille en Landal. En over de nieuwe recreatieprojecten die er nog aan komen. De informatie avond was een groot succes en mede daardoor zijn wij inmiddels een serieuze gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om de recreatie bebouwing.

 

OKRR is een spontaan burgerinitiatief met een grote en betrokken achterban. Zo’n burgerinitiatief heeft voor- en nadelen. We zijn goed ingevoerd in de processen die spelen op de kop als het gaat om de recreatiebebouwing en ontvangen veel steun van diverse maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap en de Milieufederatie. We hebben goede juristen die ons kunnen adviseren. Er is echter ook een nadeel aan onze informele organisatievorm: we zijn geen vereniging of stichting en daarom is het lastig te procederen als dat nodig is. We hebben geen echte "leden” en dus ook geen democratische beslisstructuur. Ook zien we dat het burgerinitiatief rust op de schouders van een beperkt aantal mensen en dat dat een kwetsbare situatie is.

 

Vanuit die optiek hebben we vanuit OKRR gezocht naar samenwerking met anderen op het eiland die strijden voor dezelfde schoonheid, ruimte en rust op de kop van Goeree-Overflakkee. Vooral NLGO viel ons direct op. Zij zetten zich al meer dan 37 jaar succesvol in voor de natuur en het landschap van het eiland. En in feite strijden zij voor hetzelfde als wij.

 

Na een aantal gesprekken bleek dat we elkaar heel goed kunnen versterken: NLGO is een formele en al lang bestaande organisatie die strijd voor de natuur en het landschap op het hele eiland. NLGO is een officiële vereniging met een bestuur, een algemene ledenvergadering en een prachtig blad, de Sterna.De NLGO heeft heel veel ervaring als het gaat om planologie en advisering aan de gemeente bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Daarom is besloten om samen verder te gaan. OKRR wordt een werkgroep binnen NLGO. Zij houdt haar eigen ‘activistische’ karakter en zal doorgaan onder de naam Werkgroep Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, afgekort als Werkgroep OKRR, binnen de vereniging NLGO. We gaan er van uit dat de samenwerking zal leiden tot een nog effectievere  bescherming van de natuurwaarden voor het hele eiland!

 

Meer informatie?

 

En op de website www.ouddorpkustruimterust.nl

 

NB:Zie als bijlage 2 onderwerpen, waar NLGO en OKRR samen aan hebben gewerkt. De nieuwbouw van strandtent Iloon en de bestemmingsplanwijziging van een perceel van 4000m2 binnen Ouddorp Duin.