2017Nieuwsbrief januari 2017

 

Nieuwsbrief januari 2017

 

Diverse leuke evenementen zijn weer gepland, zie onderstaande informatie

 

 

Op donderdag 19 januari heeft de vogelwerkgroep haar vergadering

 

Op die vergadering zal Albert de Jong een korte lezing houden over Wilde Zwanen. Vroeger kwamen ze in de winter op Flakkee met honderden voor, maar tegenwoordig zien we ze niet meer in zulke aantallen.

Belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond.

Het adres is van Gorkumstraat 22 Sommelsdijk

Opgeven verplicht, via vwnlgo@.nl

 Afbeelding invoegen

 

Donderdag 26 januari 2017 om 20.00 uur in de Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp

 

Natuurontwikkeling in de Biesbosch; van boerenland naar waterland

 

lepo3 (1).jpg

 

Presentatie door Jacques van de Neut boswachter van de Biesbosch.

 

De laatste jaren is er 2000 hectare nieuwe Biesboschnatuur gerealiseerd.

Dit heeft enorm veel positieve gevolgen gehad. Op delen die zich spontaan ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) mogelijkheden voor karakteristieke pioniersvegetaties met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooienkruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen worden regelmatig purperreiger, lepelaar, kleine- en grote zilverreiger gezien. Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paartje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nota bene nog een koppel bij! Twee paar broedende zeearenden in hetzelfde gebied; een unicum voor ons land. (zie Sterna december 2016)

 In 2016 vestigde zich er zelfs een paartje broedende visarenden! Het eerste paartje op Nederlandse bodem was een feit. Op diverse, aangelegde zandplaten broeden thans kleine plevier, kluut, visdief en zwartkopmeeuw. Met het ontwikkelen van de vegetatie zal het aantal broedparen van deze dynamische kustvogels weer geleidelijk afnemen. Tijdens de trekperiode fourageren en pleisteren er talloze steltlopers zoals: groenpootruiters, bosruiters, watersnippen, tureluurs en grutto's.

Jacques heeft dit allemaal van nabij meegemaakt, want hij werkt al 40 jaar in dit gebied in dienst van Staatsbosbeheer. Bovendien is hij een goede natuurfotograaf, die zijn verhaal kan illustreren met mooie foto’s.

 

Gratis voor leden van de NLGO, niet-leden betalen 5 euro. Aan de zaal betalen

Aanmelden verplicht, via de website www.nlgo.nl

 Afbeelding invoegen

 

Excursie naar de strandhaak van de Kwade Hoek

 

Zaterdag 28 januari 2017 om 9.30 uur vertrek bij het parkeerterrein van de Kwade Hoek aan de Oostdijkseweg te Goedereede.

Deze activiteit wordt samen met het IVN Goeree-Overflakkee georganiseerd.

 

Dit gebied is alleen buiten het broedseizoen te bezoeken en in de winter is de kans groot, dat er veel vogels zijn. Dat belooft dus een mooie wandeling te worden. Laarzen zijn zeer aanbevolen, omdat het water rondom deze tijd hoog kan staan. Zorg ook voor warme en winddichte kleding.

De wandeling duurt ongeveer tot 12.30 uur. Bij de start zorgen wij voor koffie met iets lekkers erbij. Vergeet je verrekijker niet! Voor de wandeling is een redelijke conditie wel gewenst.

 Graag vooraf opgeven bij Anne Marijke Elema via amelema@hetnet.nl of 0187-486945.

 

 

exc.KwadeHoek IVN-NLGO 5.jpg

 

Noteer vast de jaarvergadering  donderdag 13 april in het Diekhuus

 

Er wordt dan een lezing gegeven over de laatste stand van zaken over het Droomfonds. Gerard Litjens van bureau Stroming gaat de lezing verzorgen.

 

‘’Tussen droom en werkelijkheid’’

 

Knipsel.JPG

 

 

Meer informatie over de jaarvergadering volgt binnenkort op  www.nlgo.nl