Nieuwsbrief juni 2015

              Ledenbrief juni 2015

Excursie de Kleistee op zaterdag 6 juni in samenwerking met het IVN

 

 Afbeelding invoegen

Excursie op de Kleistee in samenwerking met het IVN onder leiding van Huib van Dam.
Aandacht zal besteed worden aan het natuurgebied, en de vroegere bewoning met schurvelingen en hoagten.

Vertrekpunt: Dirkdoensweg 33 te Ouddorp om 10.00 uur. Einde excursie 12.00 uur.

De Kleistee is een eeuwen oud cultuur gebied. In 1770 is reeds een "moderne” boerderij gebouwd vermoedelijk ter vervanging van een oude plaggenhut. Je vindt er nog een stukje niet ontgonnen duingrasland. Daarnaast verschillende in cultuur gebrachte stukjes zoals een boomgaard, een moestuin, landbouw meetjes enz. Het is een uniek cultuurlandschap wat verder in Nederland niet te vinden is. Het moet eigenlijk als cultuurlandschap behouden blijven. Helaas verwildert het tot een onnatuurlijk natuur landschap.
Aanmelden bij: Anne Marijke Elema
Telefoonnummer: 06-30780960
E-mailadres: 
amelema@hetnet.nl

 

NB: Tijdens de actie NL Doet heeft de NLGO samen met de Rabobank de boomgaard opgeknapt en een aantal zandwallen weer schoongemaakt.